Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is, betaalt elk jaar les- of cursusgeld.

Lesgeld

Lesgeld betaal je als je een BOL-opleiding volgt. Voor 2020-2021 is dit € 1.202,-.

Cursusgeld

Cursusgeld betaal je als je een BBL-opleiding volgt. Voor het schooljaar 2020-2021 is dit:

€ 250,- voor Entree of niveau 2.

€ 606,- voor niveau 3 of 4.

Onderwijsbenodigdheden

Om een opleiding te kunnen volgen heb je leermiddelen nodig, zoals boeken, (software) licenties, readers of werkkleding. Deze kosten verschillen per opleiding en vind je op de website.

Vrijwillige bijdragen

Dat zijn bijdragen voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die naar keuze kunnen worden afgenomen, bijvoorbeeld een excursie waaraan je niet verplicht bent deel te nemen. Deze worden apart en tegen kostprijs in rekening gebracht. Niet deelnemen heeft geen gevolgen voor het volgen of afronden van de opleiding.

Op horizoncollege.nl vind je bij de opleidingen meer informatie over kosten.

Nice to know...

ER IS EEN BUDGETCOACH DIE KAN HELPEN BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN.


Kiezen of delen

Je volgt tijdens je studie natuurlijk een aantal vaste vakken, maar er valt ook nog wat te kiezen. Dit zijn keuzedelen en die kunnen voor elke opleiding weer anders zijn.

Wat dacht je van barbier (niv. 3) of visagie? Dit zijn keuzedelen bij Uiterlijke Verzorging.

Kort of lang

Een opleiding kan 1 jaar duren, maar ook 2, 3 of 4 jaar. Kijk op de website bij de opleiding van jouw keuze.

ENTREE

Je krijgt de kans om een diploma te halen, zodat je aan het werk kunt of verder kunt leren in een niveau 2-opleiding.


NIVEAU 2

Basisberoepsopleiding: je wordt opgeleid voor een beroep waarin je uitvoerend werk verricht.


NIVEAU 3

Vakopleiding: je wordt opgeleid voor een beroep waarin je zelfstandig werkzaamheden uitvoert.


NIVEAU 4

Middenkaderopleiding of specialistenopleiding: je leert werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren.


De niveaus sluiten bijna altijd op elkaar aan. Met een diploma op niveau 3 bijvoorbeeld, kun je verdergaan met een opleiding op niveau 4 in dezelfde studierichting. Meteen, of later als je eerst een tijd hebt gewerkt. Met een diploma op niveau 4 kun je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), waar eventueel wel aanvullende eisen gesteld worden.

Weetjes over het Horizon College

  • Het Horizon College heeft vier locaties: Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Kijk op welke locatie de opleiding van jouw keuze wordt aangeboden.
  • Het Horizon College werkt samen met veel toffe bedrijven, waaronder AZ en Microsoft.
  • Ben jij topsporter? Het Horizon College biedt mogelijkheden om topsport en studie goed met elkaar te combineren. Meer informatie

Lijkt het je leuk om mee te beslissen over wat er op school gebeurt? Meld je dan aan bij de studentenraad. Als je in de studentenraad zit, dan overleg je met de bestuurder van de school, Anja Grootoonk. Je bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor studenten, zoals het onderwijs, roosters en de veiligheid op school. Voor een aantal onderwerpen mag er pas iets gewijzigd worden als de studentenraad goedkeuring heeft gegeven. Je hebt dus echt invloed op wat er gebeurt op school.